Oświadczenie uczestnika wydarzenia

Oświadczenia o stanie zdrowia online składać mogą jedynie osoby pełnoletnie. W imieniu osoby nieletniej oświadczenie (w wersji papierowej) wypełnia opiekun prawny. Oświadczenie online można złożyć nie wcześniej niż na 48 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia. Zachęcamy do składania oświadczeń online. Pozwoli to Państwu zaoszczędzić czas i uniknąć wypełniania oświadczenia papierowego podczas sprawdzania biletów przed wejściem na wydarzenie do Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.

Uczestnicy wydarzeń edukacyjnych i zwiedzający wystawy w Galerii Opera i Muzeum Teatralnym mogą wypełnić oświadczenie w wersji papierowej przed rozpoczęciem wydarzenia lub wejściem na wystawę.

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest akceptacja Regulaminu dotyczącego szczególnych warunków uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie związanych z przeciwdziałaniem SARS-CoV-2, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

Dane Uczestnika

Według mojej najlepszej wiedzy oświadczam, że:*

* Wszystkie pola są obowiązkowe.