Reklamacje i zwroty

ZASADY ZWROTU BILETÓW W SEZONIE 2023/2024

 

 

Zasady zwrotu biletów na planowane spektakle w sezonie 2023/2024:

 • zwrot biletów zakupionych zarówno w kasie, jak i online jest możliwy do 3 dni przed terminem spektaklu (nie wliczając daty wydarzenia) za pośrednictwem ( >>>formularza zwrotu lub w kasie biletowej;
 • w okresie krótszym niż 3 dni przed terminem spektaklu, ale nie później niż do dnia wydarzenia, należność za zwracane bilety zakupione w kasie lub online można przenieść wyłącznie na kartę prepaid za pośrednictwem (>>> formularz zwrotu na kartę prepaidową) lub w kasie biletowej;
 • w dniu wydarzenia zwrot biletów nie jest możliwy;
 • zwrot biletów grupowych (powyżej 15 biletów) jest możliwy na 3 dni przed terminem spektaklu (nie wliczając daty Wydarzenia).
 • W dniu Wydarzenia zwrot Biletów nie jest możliwy.

 

Kasy biletowe w holu głównym:
czynne w dni, w których odbywają się wydarzenia w godz. 11.00–19.00

Butik (i kasa) w lewym skrzydle Teatru:
czynny codziennie w godz. 11.00–19.00

 

 

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące zwrotu biletów na odwołane spektakle:

 • należność za bilety zakupione na stronie www i opłacone drogą elektroniczną poprzez system PayU zostanie zwrócona na konto klienta, z którego dokonana została płatność za bilety, bez konieczności kontaktu Widza z Biurem Organizacji Widowni TW-ON. Istnieje możliwość zwrotu środków na kartę prepaidową  (>>> formularz zwrotu na kartę prepaidową). Zwroty będą dokonywane sukcesywnie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty spektaklu. 

 

 • bilety zakupione w kasie, opłacone gotówką bądź kartą płatniczą można zwrócić w kasach biletowych TW-ON lub za pośrednictwem ( >>>formularza zwrotu ) do pobrania, wtedy należność zostanie przekazana na wskazane konto. Istnieje także możliwość zwrotu środków na kartę prepaidową poprzez (>>> formularz zwrotu na kartę prepaidowąlub bezpośrednio w kasach biletowych,  

 

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Biurem Organizacji Widowni w dni powszednie w godz. 11.00–19.00: (22) 692 02 08, (22) 692 02 10, (22) 826 50 19 lub pod adresem mailowym:  bow@teatrwielki.pl

 

 

Butik (i kasa) w lewym skrzydle Teatru:
czynny codziennie w godz. 11.00–19.00

 
 

 

REKLAMACJE I ZWROTY PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH W BUTIKU TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ

Reklamacje

Sklep internetowy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej przestrzega obowiązku dostarczenia produktów bez wad.

W celu zgłoszenia reklamacji należy dostarczyć reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym oraz wydrukowaną fakturą VAT lub paragonem do siedziby Sklepu internetowego na adres: 

Butik 
Teatr Wielki - Opera Narodowa 
plac Teatralny 1 
00-950 Warszawa

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: 

 • dane teleadresowe Kupującego,
 • numer zamówienia,
 • opis wady fizycznej produktu,
 • żądanie Kupującego.

Kupujący może skorzystać z gotowego formularza zgłoszenia reklamacji [do pobrania na dole strony].

Sklep rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Kupującego o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym produktem. 

Sklep powiadomi Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz o drodze dalszego postępowania drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

  

Zwroty

Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania produktu.

W tym celu należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: butik@teatrwielki.pl lub dostarczyć do siedziby Sklepu internetowego osobiście albo za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 

Butik 
Teatr Wielki - Opera Narodowa 
plac Teatralny 1 
00-950 Warszawa
Kupujący może skorzystać z gotowego formularza odstąpienia od umowy [do pobrania na dole strony].

Zwracany produkt należy dostarczyć najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, tj. od dnia przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z wydrukowaną fakturą VAT w jeden ze wskazanych powyżej sposobów.

Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 38 ust. 9,10, 12 prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są: nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

Produkty zakupione w butiku stacjonarnym nie podlegają zwrotowi.

 

Butik (i kasa) w lewym skrzydle Teatru:
czynny codziennie w godz. 11.00–19.00