Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Sklep internetowy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej przestrzega obowiązku dostarczenia produktów bez wad.

W celu zgłoszenia reklamacji należy dostarczyć reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym oraz wydrukowaną fakturą VAT lub paragonem do siedziby Sklepu internetowego na adres: 

Butik 
Teatr Wielki - Opera Narodowa 
plac Teatralny 1 
00-950 Warszawa

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: 

  • dane teleadresowe Kupującego,
  • numer zamówienia,
  • opis wady fizycznej produktu,
  • żądanie Kupującego.

Kupujący może skorzystać z gotowego formularza zgłoszenia reklamacji [do pobrania na dole strony].

Sklep rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Kupującego o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym produktem. 

Sklep powiadomi Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz o drodze dalszego postępowania drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

 

Zwroty

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną zmieniamy do odwołania regulaminowe zasady zwrotu biletów na planowane spektakle. >>>Więcej informacji.

Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania produktu.

W tym celu należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: butik@teatrwielki.pl lub dostarczyć do siedziby Sklepu internetowego osobiście albo za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 

Butik 
Teatr Wielki - Opera Narodowa 
plac Teatralny 1 
00-950 Warszawa
Kupujący może skorzystać z gotowego formularza odstąpienia od umowy [do pobrania na dole strony].

Zwracany produkt należy dostarczyć najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, tj. od dnia przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z wydrukowaną fakturą VAT w jeden ze wskazanych powyżej sposobów.

Sklep zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia produktu, oferowanego przez Sklep.

Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 38 ust. 9,10, 12 prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są: nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.